ماموریت و چشم انداز

خانه / ماموریت و چشم انداز

ماموريت هاي شرکت :

– تامين نياز بازار داخلي به صورتي قابل اتکا و مطمئن
– کمک به اجراي هرچه سريعتر طرح هاي کلان کشوري
– بهره برداري از پروژه ها با کيفيت بالاتر

چشم انداز شرکت :

– حفظ سرمايه اصلي شرکت ( اعتماد مشتري )
– ارايه خدمات در سطح ملي و سپس فرا ملي